STB INN AB är idag glada att meddela att den första patienten inkluderats i en explorativ, proof-of-principle öppen multicenterstudie av bolagets medicintekniska produkt PERIsignTM. Studien, som refereras till PeriSaFe01, utvärderar säkerhet och genomförbarhet hos PERIsignTM.

PeriSaFe01 utgör det första steget i den kliniska utvärderingen av PERIsignTM och resultaten av studien kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet mot regulatorisk godkännande och marknadsintroduktion. Studien är utformad för att inkludera 20 patienter med blindtarmsinflammation vid två centra i Sverige och utvärderar säkerhet och användarbarhet av PERIsignTM. Studien syftar också till att utvärdera produktens prestanda gällande att påvisa peritonit – bukhinneinflammation – hos patienter med akut blindtarmsinflammation.

”Bedömningen av patienter med akut buksmärta vid akutmottagningar runt om i världen är dokumenterad svår. Det kräver lång erfarenhet av läkaren att med hjälp av händerna bedöma om patienten har en retning på bukhinnan, vilket avslöjas med ett karakteristisk, ofrivilligt, muskelförsvar i bukväggen. Svårigheten i bedömningen gör att patienten får vänta länge på akutmottagningen för att träffa en läkare med rätt kompetens och många genomgår ofta avancerad röntgendiagnostik – inte sällan i onödan. Det tar mycket resurser i anspråk och är en stor kostnad för sjukvården. Med PERIsignTM förväntar vi oss kunna påvisa den ofrivilliga muskelrörelsen objektivt och därmed minska behovet av senior läkare, reducera antalet röntgenundersökningar och öka flödet på de allt mer belastade akutmottagningarna. Vi måste bli effektivare i vårdens resursanvändande och med hjälp av PERIsign tillför vi en unik möjlighet att inom några minuter avgöra vilka patienter som kräver avancerad sjukhusvård och vilka som kan följas upp via sin vårdcentral”, säger Andreas Jonsson, överläkare i kirurgi, grundare och VD på STB INN AB

Läs hela artikeln

För mer information, kontakta:

Andreas Jonsson – Grundare och VD
Tel: +46 73 500 74 71
Email: andreas.jonsson@strandbackamedical.com

Signe Svensson – CPO
Tel: +46 76 206 56 57
Email: signe.svensson@strandbackamedical.com