STB INN, som utvecklar PERIsign, ett diagnostiskt hjälpmedel som möjliggör en tillförlitlig, snabb och säker bedömning av patienter med akut buksmärta, meddelar att de fått myndighetsgodkännande att inleda den första kliniska studien av PERIsign. Detta innebär att företaget nu kan ta ytterligare ett stort steg närmare en bättre bedömning av akut buksmärta, kortare köer på akuten och bättre nyttjande av värdefulla vårdresurser.

Det primära målet med den kliniska studien är att utvärdera säkerhet och genomförbarhet men också att påvisa prestanda och klinisk relevans. Resultaten kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet mot regulatorisk godkännande och marknadsintroduktion. Studien kommer att utföras på flertalet sjukhus och målsättningen är att inkludera den första patienten redan under mars månad.

”Vi är mycket glada och entusiastiska över att påbörja denna kliniska prövning av PERIsign. PERIsign har enorm potential att göra verklig skillnad för alla de som söker sig till akuten med akut buksmärta och det är med stor förväntan vi tar detta stora kliv. Med framgångsrika resultat från studien är vi redo att gå in i nästa spännande utvecklingsfas och ett steg närmare att se PERIsign i användning på våra sjukhus och akutmottagningar” säger STB INN:s grundare och VD Andreas Jonsson. 

Läs hela artikeln


För mer information,
kontakta:

Andreas Jonsson – Grundare och VD
Tel: +46 73 500 74 71
Email: andreas.jonsson@strandbackamedical.com

Signe Svensson – CPO
Tel: +46 76 206 56 57
Email: signe.svensson@strandbackamedical.com