I Europa och USA söker varje år cirka 23 miljoner patienter vård för akut buksmärta. Dessa besök leder ofta till att många patienter genomgår

röntgenundersökningar och blir inlagda helt i onödan, bara för att verktygen för tidig diagnos inte funnits. Nu med PERIsignTM ,det diagnostiska hjälpmedlet utvecklat av det svenska Life-Science-bolaget Strandbacka Medical, förväntas vården för dessa patienter att revolutioneras. Bolaget meddelar nu att de har, via befintliga ägare, säkrat finansiering för en första pilotstudie.

Finansieringen som är en nyemission om fyra miljoner kronor tryggar företagets finansiering genom den tekniska utvecklingen, förberedelser, ansökan och genomförande av klinisk studie på patienter. Med hjälp av denna investering kan nu bolaget följa planeringen med påbörjad klinisk studie under 2024.

”Vi är glada att redan nu säkra finansiering genom den första, viktiga kliniska studien. Extra glädjande är att det är befintliga ägare väljer att satsa mer i bolaget och att vi tillsammans kan nå kliniska resultat redan tidigt 2024”, säger Andreas Jonsson, VD Strandbacka Medical.

Av alla miljontals patienter som årligen söker vård för akut buksmärta är det endast en mindre del som har en så pass allvarlig åkomma som kräver akut omhändertagande. Bedömningen görs till stor del med hjälp av manuell palpation som betyder att doktorn helt enkelt känner på patientens mage. Denna undersökning är förstås subjektiv och inte helt tillförlitlig vilket betyder att många patienter måste ledas vidare till mer djupgående undersökningar såsom exempelvis röntgen.

I framtiden kommer vårdgivare på akutmottagningarna istället att med hjälp av det nya verktyget PERIsignTM kunna utvärdera patienter med buksmärta med stor tillförlitlighet. Det blir därmed lättare att avgöra om patienterna behöver ytterligare undersökningar eller åtgärder såsom röntgen, inläggning eller kirurgi, eller om de tryggt kan gå hem. Verktyget förbättrar patientupplevelsen genom att förhindra långa väntetider och onödiga utredningar.

Med hjälp av PERIsign kan vårdgivaren spara resurser och tid på akutmottagningen och rätt patient kommer till rätt behandling, snabbare och effektivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Jonsson,
andreas.jonsson@strandbackamedical.com
073-500 74 71