STB INN AB har inkluderat den första patienten i PERIsign-studie

STB INN AB är idag glada att meddela att den första patienten inkluderats i en explorativ, proof-of-principle öppen multicenterstudie av bolagets medicintekniska produkt PERIsignTM. Studien, som refereras till PeriSaFe01, utvärderar säkerhet och genomförbarhet hos PERIsignTM.

PeriSaFe01 utgör det första steget i den kliniska utvärderingen av PERIsignTM och resultaten av studien kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet mot regulatorisk godkännande och marknadsintroduktion. Studien är utformad för att inkludera 20 patienter med blindtarmsinflammation vid två centra i Sverige och utvärderar säkerhet och användarbarhet av PERIsignTM. Studien syftar också till att utvärdera produktens prestanda gällande att påvisa peritonit – bukhinneinflammation – hos patienter med akut blindtarmsinflammation.

”Bedömningen av patienter med akut buksmärta vid akutmottagningar runt om i världen är dokumenterad svår. Det kräver lång erfarenhet av läkaren att med hjälp av händerna bedöma om patienten har en retning på bukhinnan, vilket avslöjas med ett karakteristisk, ofrivilligt, muskelförsvar i bukväggen. Svårigheten i bedömningen gör att patienten får vänta länge på akutmottagningen för att träffa en läkare med rätt kompetens och många genomgår ofta avancerad röntgendiagnostik – inte sällan i onödan. Det tar mycket resurser i anspråk och är en stor kostnad för sjukvården. Med PERIsignTM förväntar vi oss kunna påvisa den ofrivilliga muskelrörelsen objektivt och därmed minska behovet av senior läkare, reducera antalet röntgenundersökningar och öka flödet på de allt mer belastade akutmottagningarna. Vi måste bli effektivare i vårdens resursanvändande och med hjälp av PERIsign tillför vi en unik möjlighet att inom några minuter avgöra vilka patienter som kräver avancerad sjukhusvård och vilka som kan följas upp via sin vårdcentral”, säger Andreas Jonsson, överläkare i kirurgi, grundare och VD på STB INN AB

Läs hela artikeln

För mer information, kontakta:

Andreas Jonsson – Grundare och VD
Tel: +46 73 500 74 71
Email: andreas.jonsson@strandbackamedical.com

Signe Svensson – CPO
Tel: +46 76 206 56 57
Email: signe.svensson@strandbackamedical.com

STB INN erhåller godkännande att inleda en klinisk prövning av PERIsign – för snabb och säker bedömning av buksmärta på akutmottagningen

STB INN, som utvecklar PERIsign, ett diagnostiskt hjälpmedel som möjliggör en tillförlitlig, snabb och säker bedömning av patienter med akut buksmärta, meddelar att de fått myndighetsgodkännande att inleda den första kliniska studien av PERIsign. Detta innebär att företaget nu kan ta ytterligare ett stort steg närmare en bättre bedömning av akut buksmärta, kortare köer på akuten och bättre nyttjande av värdefulla vårdresurser.

Det primära målet med den kliniska studien är att utvärdera säkerhet och genomförbarhet men också att påvisa prestanda och klinisk relevans. Resultaten kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet mot regulatorisk godkännande och marknadsintroduktion. Studien kommer att utföras på flertalet sjukhus och målsättningen är att inkludera den första patienten redan under mars månad.

”Vi är mycket glada och entusiastiska över att påbörja denna kliniska prövning av PERIsign. PERIsign har enorm potential att göra verklig skillnad för alla de som söker sig till akuten med akut buksmärta och det är med stor förväntan vi tar detta stora kliv. Med framgångsrika resultat från studien är vi redo att gå in i nästa spännande utvecklingsfas och ett steg närmare att se PERIsign i användning på våra sjukhus och akutmottagningar” säger STB INN:s grundare och VD Andreas Jonsson. 

Läs hela artikeln


För mer information,
kontakta:

Andreas Jonsson – Grundare och VD
Tel: +46 73 500 74 71
Email: andreas.jonsson@strandbackamedical.com

Signe Svensson – CPO
Tel: +46 76 206 56 57
Email: signe.svensson@strandbackamedical.com